کار در یک منطقه تمیز و تهویه خوب برای انجام کف پوش اپوکسی. بسته به مواد اپوکسی یا پلی اورتان مورد استفاده، به شدت در نظر بگیرید پوشیدن یک تنفس، دستکش لاستیکی و محافظ چشم. برای تمیز کردن توصیه های سازنده را دنبال کنید. تمام مواد زائد را طبق مقررات محلی دفع کنید. رزین تصاویر را بزرگ می کند و آنها را شگفت آور روشن می کند. اطمینان حاصل کنید که کاغذ دقیقا همان طوری است که می خواهید.