پوشش های مقاوم صنعتی

اين پوششها بر مبنای جديدترين فن آوريهای موجود توليد شده و نسل جديد توليدات اين صنعت ميباشند که بسياری از مشکلات و تنگناهای موجود در نسل های قبلی از جمله عدم چسبندگی کافی – مقاومت کم سايشی, ضربه پذيری, شيميايی و نفوذ پذيری رطوبت را مرتفع ميسازد. مـواد پـوشـشي پرشده از ذرات پرایمری با توليد مطابق نياز مشتري از قبيل : رنــگ هـاي مـتـنـوع ، درجـات مختـلـف ، افــزودنــي هـاي پـايــدار ( هــادي الـکتـرواسـتـاتـيـک و غـيـره ) و تـوسـعــه نــوآوري ( پـوشـش هــاي ژل ، تـرکـيـبـات سـاخـتــاري ، مـواد تـرمـيـمي و غـيـره ) .

موارد مصرف پيشنهادي :

چسبندگي بسيار زياد به سطوح ( فولاد و پروفيل ، فولاد ضد زنگ ، آلومينيوم ، تيتانيوم ، فايبر گلاس ، محصولات کامپوزيتي ، پلاستيک ، بتون ) قابل استفاده در صنايع نفت ، گاز ، پتروشيمي ، کارخانجات ساحلی و غير ساحلی ، تصفيه خانه آب و فاضلاب ، نيروگاه ، سد ، سازه ها و شناورهاي دريايي ، نظامي ، غذايي ، راه سازي ، سيمان و بتن ، کارخانه اي ، ماشين سازي ، آب و فاضلاب ، ابنيه سنگين ، سيويل و سازه انوع کف پوش های صنعتی (صنايع خودرو، الکترونيک، غذايی، صنايع، داروسازی) ، کف پوش های نيرومند با استحکام فيبر ،کف پوش های Clean Room ويژه با خواص آنتی استاتيک ، کف پوش های ضد اسيدی برای صنايع آبکاری و شيميايی ، کف پوش پارکينگها روکش های عرشه برای صنايع دريايی و ساحلی کف پوش انبارهای يخچال دار و تکنولوژی سرمازايی تا 150- درجه انواع کف پوش های بيمارستان کف پوش های آزمايشگاهی آلوده نشدنی .....