شما توقع بالایی دارید؟ ما راه حل های عالی هشدار دهنده ارائه می دهیم

خواص فیزیکی بسیار بالا، سیستم های پوشش متنوع، مقاومت بسیار بالا در مقابل خوردگی های محیطی و اشعه UV، پوشش های این شرکت را جهت پوشش داخلی/خارجی مخازن و ادوات فلزی برگزیده نموده است. به عنوان پوشش داخلی مخازن و بشکه ها كه در معرض تهاجم شيميايي بالا قرار دارند، مورد مصرف قرار ميگيرند. در دما های بالا و دما هایی که سریع عوض می شوند سیستم های پوشش دهنده توانمند این شرکت در حجم وسیع پاسخ گوی درخواست های پیچیده در محدوده کلی نفت و گاز است. مقاومت شیمیایی عالی در دماهای بالا، ترکیب شده با مقاومت فشار شدید از امتیازات این سیستم جهت حفاظت مناسب از خوردگی در این محیط های کاربردی می باشد. ویژگی دیگر محصولات تولیدی این شرکت برای مثال سیستم های پوششی قابل هدایت الکتريسته ساكن می باشند که برای انبار کردن مواد با قابلیت اشتعال بالا طراحی شده اند. هنگام بارگیری الکتريسته ساكن در حضور اکسیژن ممکن است در فاز تبخیر در قسمت بالایی مخزن واکنش های انفجاری اتفاق بیفتد. در اثر اضافه نمودن رشته کربن های نانو که از زنجیره های آنتی استاتیک پوششی تشکیل شده اند، هدایت الكتريسته ساكن امکان پذیر شده و در نتیجه از واکنش های خطرناک مواد شيميايي پیشگیری می شود . برای مخازن یا خطوط لوله همراه با بار حرارتی بیش از حد، این سیستم های پوشش دهنده بسیار مناسب هستند . همچنین می توانند جهت کاهش تشعشعات رادیواکتیو برای مثال امواج گاما موثر واقع گردند . در اثر کار تحقیقاتی چندین ساله و همکاری با یک انیستیتوی مستقل، پوشش ضد خوردگي جهت محافظت داخل مخازن نگهداري نفت خام و محصولات هيدروكربني .... طراحي و توليد نموده ايم که حفاظت دراز مدت در مقابل خوردگی بیولوژیک را تضمین می کند و به همین دلیل مخازن از تخريب و خوردگي در امان می مانند.